HiVision SprayCode

Kódování výrobku přináší mnoho výhod

Dohled nad zakázkou je stěžejní pro jakýkoliv proces. Systémy pevného kódu, RFID čipů nebo QR značení se postupně odsunují, protože dnešní systémy umožní sledovat tok materiálu, aniž by bylo nutné jej značit. Při opuštění procesu a například uskladnění se značení nevyhneme. HiVision SprayCode umožní automatický proces přenést i na konečnou identifikaci výrobku. Informuje o typu dílce na dopravníku, postupu celé zakázky a dává možnost provádět on-line změny toku zakázek především na P&F dopravnících.

  • identifikace zakázek, výrobku, vozíku
  • řízení předúpravy, pecí a kabin podle výrobku
  • automatická změna odstínu barvy včetně celého čistícího procesu
  • řízení KTL technologií podle výrobku