HiVision DeepControl

Lakovací proces plně pod kontrolou

Nová unikátní technologie, se kterou budete mít lakovací proces plně pod kontrolou. Bezkontaktním měřením vrstvy práškové barvy ihned po její aplikaci dochází na základě vyhodnocených dat k úpravám parametrů stříkacích zařízení tak, aby vrstva odpovídala přesně stanoveným požadavkům. To vše za plného provozu lakovny.

  • měření nevypálené práškové barvy hned za kabinou
  • plně automatický proces, automatická kalibrace snímače
  • libovolný počet měřících bodů na jednom výrobku
  • automatická korekce nastavení lakovacích pistolí v kabině
  • ukládání naměřených dat ke každému výrobku do databáze

Leták HiVision DeepControl