HiVision CleanWater

Garantované limity pro vypouštění vod

Dodržování limitů vypouštěných vod je v dnešní době nutností, proč tedy nesvěřit tento proces automatickému zařízení. Obsluha nemusí proces manuálně regulovat, probíhá jen doplňování provozních látek a pravidelná údržba, vše ostatní řídí HiVision CleanWater.

  • automatické diskontinuální a kontinuální neutralizační stanice
  • plně automatická kalibrace pH podle chodu stanice a životnosti sond
  • ověření výstupních parametrů ve vlastní laboratoři