HiVision BeEffective!

Informace pro efektivní produkci

Sledování provozních hodnot a jejich vyhodnocení představuje ideální nástroj pro kontrolu nad efektivitou celé technologie. Na celkové efektivitě technologie se podílí celá řada faktorů jako je například využití průjezdního profilu, rychlosti dopravníku, vytíženosti lakovací kabiny, spotřeby barev, chemie a energií nebo náročnost obsluhy. Kritéria jsou mnohdy rozdílná, může se jednat o různé technologie nebo i o různé zakázky na stejné lince. HiVision BeEffektiv! vám pomůže rozklíčovat tato stěžejní data o vytížení a efektivitě real-time.

  • efektivita celé lakovny udávaná v %
  • kapacitní využití technologie v %
  • okamžitá informace o vytížení technologie za hodinu, směnu, měsíc…
  • informace o spotřebách a nákladech v €
  • prediktivní údržba Průmysl 4.0