HiVision eSaver

Spořící systém ověřený praxí

Tento modul dodáváme k našim linkám většinou standardně. Zákazník tak získává zařízení, které mu do konce životnosti technologie spoří náklady na energie (elektrická energie, plyn) či vody pro provoz chemické předúpravy nebo lakovací kabiny.

Jednotlivé systémy pro úsporu energií jsou vzájemně provázané a jedna část systému pro úsporu elektrické energie například motoru může spořit i spotřebu vody a tepla, a tak se úspory násobí.
Připojením k výstupům ze standardních měřících převodníků získáte velmi důležité informace o spotřebě médií. Při spojení s kódováním výrobků HiVision SprayCode lze zjistit i reálnou spotřebu na danou sérii výrobků (i v  prostojích):

 • vody
 • plynu
 • elektrické energie
 • práškových barev

Snižování výrobních nákladů je pak možné zaměřit přesně a cíleně.

Výhody funkce u chemické předúpravy:

 • Snížení spotřeby elektrické energie přes 40 % (algoritmus měniče + řízení výkonu)
 • Snížení spotřeby energie pro ohřev lázně 20 % – 50 %
 • Tichý chod – optimalizované funkce snižují hlučnost pohonu.
 • Ochrana motoru před přepětím a napěťovými špičkami – delší životnost
 • Plynulé spouštění čerpadla s hlídáním momentu – ochrana čerpadla a prodloužení jeho životnosti
 • Speciální algoritmus pro úsporu energie i při běžném provozu motoru
 • Integrovaný filtr kategorie C2 provoz bez rušení při zachování malých rozměrů
 • Možnost nastavení požadovaného výkonu postřiku
 • Šetrný provoz vzhledem nerezovému čerpadlu – ochrana a delší životnost

Výhody u práškových kabin:

 • Automatické snižování výkonu při zastavení lakování
 • Automatický náběh odsávání
 • Automatické zvýšení výkonu při změně barevného odstínu
 • Rychlejší průběh čištění s větší efektivitou
 • Tichý chod – optimalizované funkce snižují hlučnost odsávání
 • Úspory až 30 % na provoz lakovací kabiny

Samozřejmě je možné celý spořící systém nebo jen jeho část instalovat i na stávající technologii. V tomto případě je potřeba provést měření aktuálního stavu a spočítat návratnost takové investice.