HiVision Consumption

Spotřeba barva v hlavní roli

Měření spotřeby barvy je složitý proces, který musí zohledňovat celý proces lakování včetně čištění, výměny barevných odstínů a rozpad na jednotlivé zakázky. Náš systém HiVision Conspumtion ve spojení s daty o výrobcích umí tyto informace vyhodnotit. Následně tato data s vysokou přesností snadno interpretuje obsluze.

Automatické měření spotřeby barvy na jednotlivé zakázky je možné docílit integrací vážení barvy přímo do práškového centra tak mimo něj. Vyšší automatizací s využitím mobilních robotů lze také využít automatickou dopravu barev ze skladu k lakovací kabině a zpětný odvoz barvy do skladu. Systém může být vázán na automatické upozornění o spotřebě barev a potřebě její objednání v návaznosti na plánované lakování.

  • automatické přiřazení hmotnosti barvy k lakované zakázce
  • spotřeba barvy na zakázku, za období, podle odstínu i zakázky
  • integrace do řízení nebo ERP zákazníka
  • automatické transport barvy mobilním robotem ze skladu