HiVision Data

Analýza procesních a provozních parametrů na jednom místě

Systém ukládá data pro zpětné vyhodnocení procesních a provozních parametrů i včetně propojení s infomačními systémy zákazníka. Využívá i informace z instalací ve standardu Průmysl 4.0. To znamená ohromné množství detailních dat.  Informace jsou navázány na automatizovaný vyhodnocovací software disponující určitou formou umělé inteligence. HiVision Data pak dovede interpretovat provoz celé technologie v jednoduchých číslech, přesné náklady na všechny procesy včetně návrhu možných úspor.

  • záznam zpětně po celou dobu životnosti lakovny
  • dohledávání dat k zakázce, teploty, rychlosti, pracovníci, poruchy…
  • výstupní protokoly k zakázce jedním stisknutím tlačítka
  • spojení s ERP systémy
  • rozšíření o tzv. BIG data pro následné prediktivní analýzy